Tetris

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • מקשי החצים: הזזת הלבנים.
  • מקש ה-Enter: היפוך לבנה.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים