Xonix

טיפים ומקשים

מטרת המשחק הינה "לסגור" (או "לכבוש") אחוז מסוים של השטח מבלי להפגע על ידי האויבים.

השליטה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים. בנוסף, ניתן לעצור את תזוזת הסמן באמצעות מקש "רווח".

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים