ורדית במסלולי הגלישה

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה במהירות גבוהה: חץ "ימינה"
  • תזוזה במהירות נמוכה: חץ "שמאלה"
  • עקיפה מלמעלה: חץ "למעלה"
  • עקיפה מלמטה: חץ "למטה"
  • קפיצה: מקש "רווח"
  • בעיטה: מקש Enter
  • השהיית המשחק: מקש Pause.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים