ורדית בשביל השוקולד

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה במהירות גבוהה: חץ "ימינה"
  • תזוזה במהירות נמוכה: חץ "שמאלה"
  • קפיצה קצרה: לחיצה מהירה על חץ "למעלה"
  • קפיצה ארוכה: לחיצה ממושכת על חץ "למעלה"
  • בעיטה: מקש רווח
  • השהיית המשחק: מקש Pause.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים