הוגו במכרה

טיפים ומקשים

מטרת המשחק הינה לסייע להוגו הטרול להציל את משפחתו מגריזלדה המכשפה. על מנת להצליח במשימה זו, על הוגו לנווט את דרכו במכרה המסוכן עד להגעה אל מקום משכנה של גריזלדה.

השליטה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים