Aaargh!

מהם המקשים של המשחק?

ת: מקשי המשחק הינם:

  • תזוזה: מקשי החצים / מקשי ה-Numpad.
  • אגרוף: מקש ה-Enter. ניתן לתת אגרופים לכיוונים מסויימים באמצעות לחיצה משולבת של Enter וחץ כלשהו.
  • ירי כדורי אש: רווח.
  • איסוף פריט (אוכל / בן אדם / ביצה וכו'): לחיצה משולבת של Enter וחץ "למטה".
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים