לוגו

רשימת פקודות

במהלך העבודה ניתן להשתמש בפקודות הבאות:

 • קד (מספר) - קדימה.
 • אח (מספר) - אחורה.
 • ימ (מספר) - סיבוב ימינה.
 • שמ (מספר) - סיבוב שמאלה.
 • צבע (מספר) - שינוי צבע הצב (והעט).
 • רקע (מספר) - שינוי צבע הרקע.
 • הח - החבא צב (מעלים את המשולש).
 • הצ - הצג צב (מחזיר את המשולש).
 • הר - הרם עט (מפסיק לצייר).
 • הו - הורד עט (חוזר לצייר).
 • נמ - נקה מסך (חוזר לנקודת ההתחלה).
 • חזור (מספר) [פקודות] - חזרה על הפקודות שבתוך הסוגריים המרובעים (הסוגריים המרובעים חייבים להופיע, הפקודות מופרדות ברווח).
 • למד (שם) (פרמטר) - לימוד\עריכת שגרה (ניתן להעביר פרמטר מספרי בתור אות ואחריה נקודתיים - בתוך השגרה ניתן לפנות אל הפרמטר באמצעות אותה האות עם ה":" אחריה).
  • במצב לימוד שגרה - Ctrl+g - יוצא בלי לשמור, Ctrl+c יוצא ושומר.
 • שכח (שם) - מחיקת שגרה מהזיכרון.
 • טען (שם) - טעינת שגרה מהדיסק לזיכרון.
 • שמור (שם) - שמירת שגרה מהזיכרון לדיסק.
 • מחק (שם) - מחיקת שגרה מהדיסק.
 • רשימה - הצגת השגרות בזיכרון.
 • תק - הצגת השגרות בדיסק (תקליטון...).
 • צא - יציאה.
 • במצב רגיל - F9 - מנקה את המסך, F10 - כותב שוב את הפקודה הקודמת.
(-) גיל נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים