Commander Keen 4

איך מגיעים לשלב של פירמידת החמסה?

ש: בקין 4 ישנה פירמידת חמסה שעושה רושם שלא ניתן להגיע אליה. איך מגיעים אליה?

ת: בהנחה שאינכם מעוניינים להשתמש בצ'יטים, הכניסה לשלב החמסה היא דרך שלב פירמידת הירח (Pyramid of the Moons).
בקומה התחתונה של השלב ישנן מלא תולעים צהובות קטנות ולא-מזיקות, פזורות לאורך כל הפלטפורמה הרחבה. שימו לב שהתולעים עוקבות אחרי קין.
המטרה היא ללכת מצד אל צד באיטיות עד שצוברים את כל התולעים וכולן נמצאות יחד. כמו-כן, שימו לב שיש גם חדרון קטן מימין באותה קומה שנעול ודורש מפתח צהוב. יש לפתוח אותו; גם בו יש תולעים, וגם נמצא בו מתג שסוגר את הפתח ברצפה שמפריד בין שלוש התולעים הבודדות מימין.
ברגע שקין יאחד בין כל התולעים, תופיע רגל ענקית שתיקח אותו לשלב החמסה.

יש כמה דרכים לסיים את השלב. אם סיימתם אותו "בדרך המלאה", כלומר, עשיתם אותו לכל אורכו עד שאתם מגיעים אל הזקן, הדלת מאחוריו תוביל אתכם שוב לרגל שבאמצעותה הגעתם לשלב קודם.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים