Street Fighter II

זכורה לי מוזיקה אחרת/קולות אחרים מן המשחק, אפשר לשנות?

ש: המוזיקה והקולות הזכורים לי מהמשחק היו טובים יותר ובקעו מן הרמקולים, לא מן הרמקול הפנימי. האם ניתן לשנות את ההגדרות?

ת: ניתן לשנות את הגדרות הקול בצורה הבאה: בתפריט הראשי של המשחק יש לבחור באפשרות"Option Mode" ושם ללכת לערך התחתון-שמאלי ביותר, שרשום עליו Internal Speaker ולשנות אותו ל- SoundBlaster (רק לאחר תחילת הקרב ניתן לשמוע את השינויים). יש צורך לצאת מן המשחק דרך האפשרות המובנית בו כדי לשמור את השינויים להגדרות.

שימו לב שיתכן ושינוי זה יגרום למשחק לעבוד ללא קולות או מוזיקה בכלל. מאוד מומלץ להפעיל את המשחק באמצעות DOSBox לחווית משחק מלאה עם קול ומוזיקה מובטחים.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים