Fatty Bear's Birthday Surprise

היכן יש סרט חדש לאריזת הגורה?

ש: כשאני מכניס את הגורה לאריזה היא בורחת שוב. הסרט הסגול שיש לי קרוע. מה עושים?

ת: משיגים סרט חדש. בחדר הארונות של חדר ההורים יש מזוודות ערומות אחת על השניה. עלו על העליונה הצהובה, וממנה קפצו אל המקפצה.
למעלה נמצאת חבילת סרטים וקישוטים.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים