The Horde

מדוע הסרטונים במשחק מגמגמים בצורה נוראית?

ש: בהפעלת המשחק בDOSBox, הדיבוב בפתיח ובקטעי המעבר לא חלק, ניתן לפתור את הבעיה?

ת: ישנן שתי דרכים לפתור את הבעיה, האחת, לטעון (Mount) כונן תקליטורים כלשהו בדוסבוקס לפני הפעלת המשחק (דהיינו, בנוסף לטעינת תיקיית המשחק ככונן C, יש לטעון גם כונן D, לדוגמה: mount d c:\ -t cdrom ).

השנייה, לבטל את אמולציית הGUS של דוסבוקס. כדי לבטל את הנ"ל, ניתן פשוט להפעיל את הקובץ go.bat במקום את horde.exe.

האפשרות הראשונה מומלצת יותר מהשנייה.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים