Revenge Of The Toys

מהם המקשים של Monster Factory?

ת: יצירת מפלצת נעשית על ידי הקלקה על הסמל באמצע המסך.
בחירת מפלצת נעשית על ידי הקלקה על המפלצת במהלך המשחק. ניתן להקליק על מפלצת עם הכפתור הימני של העכבר והיא תעבור לשליטת השחקן הימני, וניתן להקליק על מפלצת עם הכפתור השמאלי של העכבר והיא תעבור לשליטת השחקן השמאלי.

מקשי השחקן הימני הם מקשי החיצים, והתקיפה נעשית באמצעות אנטר.
מקשי השחקן השמאלי הם A,S,D,W והתקיפה נעשית באמצעות רווח.

ניתן להחליף מפלצות בכל רגע נתון על ידי הקלקה עליהן.

(-) א ני נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים