Duke Nukem 3D

מדוע הקודים לא עובדים ברמה הכי קשה?

ת: הקודים לא עובדים ברמה הכי קשה מכיוון שהשימוש בקודים נחסם מראש עבור הרמה הזו.

(-) Falador נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים