הדג שרצה להיות בלש

איך יוצאים מהמשחק?

ת: יוצאים מהמשחק על ידי לחיצה על מקש הרווח.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים