Speed Racer

איך בוחרים במשחק אמיתי ולא דמו?

ש: אני מפעיל את הקובץ GO.BAT אבל אפשרות הדמו תמיד נבחרת ואין לי אפשרות לשחק במשחק האמיתי. מה עושים?

ת: הבעיה נובעת ממהירות המחשב שעליו מופעל המשחק. אם הבעיה מתרחשת בהפעלה רגילה, יש להפעיל את המשחק באמצעות DOSBox.

אם הבעיה מתרחשת גם בדוסבוקס, יש להנמיך את מספר ההוראות בעזרת צירוף המקשים Ctrl+F11 עד למצב בו הבעיה תעלם.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים