Simon The Sorcerer 2

איך שומרים במשחק?

ש: כיצד ניתן לשמור במשחק?

ת: כדי לשמור או לטעון משחק יש להכנס לגלויה. כדי לעשות זאת, יש לבחור ב"השתמש" וללחוץ על הגלויה.
אם כאשר אתם מנסים לשמור אתם מקבלים הודעת שגיאה ש"Save failed, Disk error" - ניתן לפתור את הבעיה על ידי יצירת תיקייה בשם saves בתוך התיקייה של המשחק.

(-) Og + astralc נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים