A Nightmare On Elm Street

איך עוברים את הדלתות בבית של פרדי?

ש: מה עושים בשלב הראשון, כשנמצאים בבית של פרדי, לאחר שכל הפריטים נאספו ורוצים להיכנס לחדר? קיימת דלת שלא ניתן לעבור דרכה.

ת: ישנן הרבה דלתות כאלה במהלך המשחק. יש למצוא בבית מפתח (הוא מוסתר איפשהו אז כדאי לשחק עם כל מיני מתגים בקיר ודברים בסגנון) ואחרי שמוצאים אותו, יש ללכת לדלת והיא נפתחת מעצמה.

(-) האורח הרשמי נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים