משחקים ישנים » משחקי סימולציה:

>> 688 Attack Sub צוללת תקיפה <<
  1991 סימולציה Electronic Arts, Inc. 548k  
>> A-10 Tank Killer מחסל הטנקים <<
  1991 סימולציה Dynamix, Inc. 1.75m  
>> Abrams Battle Tank קרב הטנקים <<
  1989 סימולציה Dynamix, Inc. 389k  
>> ACE: Air Combat Emulator אייס <<
  1987 סימולציה Cascade Games, Ltd. 26k  
>> Air Trax מגדל פיקוח <<
  1983 סימולציה Michael Bongiovi, Richard Kram 12k  
>> Alter Ego: Female ה"אני" האחר: נקבה <<
  1983 סימולציה Activision, Inc. 572k  
>> Alter Ego: Male ה"אני" האחר: זכר <<
  1983 סימולציה Activision, Inc. 565k  
>> Championship Manager 1 מאמן כדורגל <<
  1992 סימולציה Domark Group Ltd. 550k  
>> Conflict: Middle East Political Simulator קונפליקט <<
  1990 סימולציה Mastertronic Ltd. 115k  
>> Dinopark Tycoon דינופארק טייקון <<
  1993 סימולציה Manley & Associates, Inc. 1.08m  
>> Drug Wars סוחר סמים <<
  1984 סימולציה John E. Dell 26k  
>> Echelon אשלון <<
  1988 סימולציה Access Software, Inc. 552k  
>> Elite חללית-עלית <<
  1987 סימולציה Andy Onions 94k  
>> Elite Plus עילית פלוס <<
  1991 סימולציה Realtime Games Software Ltd. 230k  
>> F-15 Strike Eagle 2 F-15 העיט התוקף 2 <<
  1989 סימולציה MPS Labs 554k  
>> F-16 Combat Pilot F-16: טייס קרב <<
  1989 סימולציה Digital Integration Ltd. 273k  
>> F-19 Stealth Fighter סימולטור אף-19 <<
  1988 סימולציה MicroProse Software, Inc. 515k  
>> Falcon 3.0 פלקון 3.0 <<
  1991 סימולציה Sphere, Inc. 4.96m  
>> GunBoat צירעה: סימולטור ימי <<
  1990 סימולציה Accolade, Inc. 582k  
>> Gunship מסוק-קרב <<
  1987 סימולציה MicroProse Software, Inc. 309k  
משחק מתוך "פינת שיתוף הקבצים" של האתר.

  מסע אל העבר
תפריט