עוגי אונליין - A.J.'s World of Discovery

 

מסע אל העבר

המשחק באדיבות "ארכיון האינטרנט"

מקשים שימושיים: Esc לשחרור העכבר, Tab אם המקשים לא מגיבים.
השתמשו בבקר הגלילה מימין במידה והמסך חתוך.
"עוגי" מובא בגרסת נסיון ועשוי שלא לפעול בצורה מיטבית.