דיזי ועולמות האישיות אונליין - Kwik Snax

 

מסע אל העבר

המשחק באדיבות "ארכיון האינטרנט"

מקשים שימושיים: Esc לשחרור העכבר, Tab אם המקשים לא מגיבים.
השתמשו בבקר הגלילה מימין במידה והמסך חתוך.
"דיזי ועולמות האישיות" מובא בגרסת נסיון ועשוי שלא לפעול בצורה מיטבית.