זיליארד אונליין - Zeliard

 

מסע אל העבר

המשחק באדיבות "ארכיון האינטרנט"

מקשים שימושיים: Esc לשחרור העכבר, Tab אם המקשים לא מגיבים.
השתמשו בבקר הגלילה מימין במידה והמסך חתוך.
"זיליארד" מובא בגרסת נסיון ועשוי שלא לפעול בצורה מיטבית.