משחקים ישנים » משחקי סימולציה:

>> StarShip: Invasion ספינת הכוכבים <<
  1984 סימולציה Thinking Machine Associates 30k  
>> Stellar 7 סטלר 7 <<
  1990 סימולציה Dynamix, Inc. 1.11m  
>> Tamahugo טמהוגו <<
  1997 סימולציה מחשבת בע"מ 6.55m  
>> The Oregon Trail שביל אורגון <<
  1990 סימולציה MECC 337k  
>> Theme Hospital בית חולים <<
  1997 סימולציה Bullfrog Productions, Ltd. 9.18m  
>> Tomahawk טומאהוק <<
  1987 סימולציה Digital Integration Ltd. 38k  
>> Transport Tycoon טרנספורט טייקון <<
  1994 סימולציה MicroProse Software, Inc. 1.94m  
>> TV Mogul מנהל התחנה <<
  1993 סימולציה First Row Software Publishing, Inc. 443k  
>> Yes Prime Minister כן אדוני <<
  1988 סימולציה Oxford Digital Enterprises Ltd. 172k  
משחק מתוך "פינת שיתוף הקבצים" של האתר.

  מסע אל העבר
תפריט