משחקים ישנים » משחקי פאזל / מחשבה:

>> Pushover נפלולי <<
  1992 פאזל / מחשבה Red Rat Software Ltd 1.27m  
>> Puzzle פזל <<
  1985 פאזל / מחשבה א.ד.מ מחשבים בע"מ 422k  
>> Puzzle 2 פזל 2 <<
  1985 פאזל / מחשבה א.ד.מ מחשבים בע"מ 432k  
>> Puzzle 3 פזל 3 <<
  1985 פאזל / מחשבה א.ד.מ מחשבים בע"מ 466k  
>> Puzzles 1 פזלים 1 <<
  1994 פאזל / מחשבה בסט טכנולוגיות חינוכיות 217k  
>> Puzznic פזניק <<
  1990 פאזל / מחשבה Taito Corporation 260k  
>> Rescue Rover להציל את רובר <<
  1991 פאזל / מחשבה id Software, Inc. 135k  
>> Rescue Rover 2: Dognapped! להציל את רובר 2 <<
  1991 פאזל / מחשבה id Software, Inc. 242k  
>> Rockford: The Arcade Game אבנים נופלות <<
  1987 פאזל / מחשבה Arcadia Systems, Inc. 167k  
>> Sid & Al's Incredible Toons הפרצופונים המופלאים <<
  1993 פאזל / מחשבה Dynamix, Inc. 1.79m  
>> Sink or Swim SOS הצילו <<
  1993 פאזל / מחשבה Zeppelin Games Limited 1m  
>> Soko-Ban סוקו-באן <<
  1987 פאזל / מחשבה ASCII Corporation 106k  
>> Sokoban97 סוקובאן97 <<
  1997 פאזל / מחשבה Gerald Holler 270k  
>> Stone Age עידן האבן <<
  1992 פאזל / מחשבה Stonehenge Soft Art 389k  
>> Supaplex סופאפלקס <<
  1991 פאזל / מחשבה Think!Ware Development 223k  
>> Super Nibbly סופר ניבלי <<
  1993 פאזל / מחשבה Cosmos Designs 257k  
>> Super Tetris סופר טטריס <<
  1991 פאזל / מחשבה Sphere, Inc. 567k  
>> Symantec Game Pack חבילת המשחקים של סימנטק <<
  1991 פאזל / מחשבה Charles Timmerman 105k  
>> Tetris טטריס <<
  1987 פאזל / מחשבה Spectrum Holobyte, Inc. 94k  
>> Tetris טטריס <<
  1986 פאזל / מחשבה Alexei Pajitnov 15k  
משחק מתוך "פינת שיתוף הקבצים" של האתר.

  מסע אל העבר
תפריט