משחקים ישנים » משחקים חינוכיים:

>> Best 1 צבעים וצורות <<
  1985 חינוכיים בסט טכנולוגיות חינוכיות 46k  
>> Best 2 הגמדים מלמדים <<
  1989 חינוכיים בסט טכנולוגיות חינוכיות 36k  
>> Biology: Plant Nutrition and Production ביולוגיה: הזנה וייצור בצמחים <<
  1995 חינוכיים תקוע מחשבים בע"מ 245k  
>> Calculus חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי <<
  1985 חינוכיים א.ד.מ מחשבים בע"מ 84k  
>> Child Development לפיתוח הילד <<
  0 חינוכיים א.ד.מ מחשבים בע"מ 27k  
>> Coast Guard משמר החופים <<
  1993 חינוכיים תקוע מחשבים בע"מ 95k  
>> Complete The Picture מצא את החסר <<
  1985 חינוכיים א.ד.מ מחשבים בע"מ 124k  
>> Constructing Conjugations בונים בנין <<
  1990 חינוכיים תקוע מחשבים בע"מ 64k  
>> Correct Spelling 1 כתיב נכון א' <<
  1990 חינוכיים תקוע מחשבים בע"מ 90k  
>> Correct Spelling 2 כתיב נכון ב' <<
  1990 חינוכיים תקוע מחשבים בע"מ 91k  
>> Correct Spelling 3 כתיב נכון ג' <<
  1990 חינוכיים תקוע מחשבים בע"מ 96k  
>> Dani Badrahim דני בדרכים <<
  1996 חינוכיים -- 557k  
>> Dinosaur Adventure אנציקלוידע: דינוזאורים <<
  1993 חינוכיים Knowledge Adventure 5.05m  
>> Donald Duck's Playground מגרש המשחקים של דונאלד דאק <<
  1984 חינוכיים Sierra On-Line, Inc. 104k  
>> Doni's Mazes מבוכי דוני <<
  1985 חינוכיים א.ד.מ מחשבים בע"מ 117k  
>> Doobie דובי <<
  1993 חינוכיים מטח 937k  
>> Doobie 2 דובי משחק מחבואים <<
  1994 חינוכיים מטח 4.32m  
>> Draw-o-Matic 2 ציורון 2 <<
  0 חינוכיים טופסופט 181k  
>> Dress The Figure (Halbesh Et Hadmut) הלבש את הדמות <<
  1995 חינוכיים קומפיוטרס: מערכות הדרכה ממוחשבות בע"מ 277k  
>> Ecology איכות הסביבה ואקולוגיה <<
  1985 חינוכיים א.ד.מ מחשבים בע"מ 542k  
משחק מתוך "פינת שיתוף הקבצים" של האתר.

  מסע אל העבר
תפריט